Bs. Đinh Thị Hương

Short Biography

Bác sĩ Hương đã làm việc trong lĩnh vực nha khoa từ năm 2005. Cô bắt đầu làm trợ lý nha khoa khi đang theo học đại học để trở thành một Bác sĩ.

Education & Experience

Education
Tốt nghiệp tại trường CĐ Y tế Hà Đông và đã nhận được chứng nhận từ Chương trình đào tạo Bác sĩ bệnh viện Răng Hàm Mặt Hà Nội
Board certification

Chứng nhận từ Chương trình đào tạo Bác sĩ bệnh viện Răng Hàm Mặt Hà Nội

Field of expertise

Functional Aesthetic Dentistry

Years of practice

15

Working Shifts

Doctor’s Articles