Short Biography

Bác sĩ đã lấy bằng nha khoa của trường Đại học Y Hà Nội. Ông là thành viên của Hiệp hội Nha khoa Việt Nam. Các khóa học sau đại học mở rộng của ông tập trung vào nha khoa thẩm mỹ, chỉnh hình răng,cấy ghép răng và khớp cắn… Các khóa học sau đại học mở rộng của ông tập trung vào nha khoa thẩm mỹ, chỉnh hình răng,cấy ghép răng và khớp cắn…

Education & Experience

Education
Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (chuyên ngành Bác sĩ Răng Hàm Mặt).
Board certification

Chuyên gia chỉnh nha và cấy ghép implant (Hoàn thành khóa đào tạo cắm ghép implant tại Singapore).

Field of expertise

Thành viên của Hiệp hội Nha khoa Việt Nam

Years of practice

8

Working Shifts

Doctor’s Articles