Short Biography

Bác sĩ Phúc thích làm quen với các bệnh nhân của mình và xây dựng các mối quan hệ có ý nghĩa. Anh ấy nói rằng rằng mỗi người là duy nhất và họ có nền tảng văn hóa đa dạng, vì vậy Bác sĩ cố gắng tích cực lắng nghe và trao quyền cho họ để trở thành người ủng hộ cho các mục tiêu sức khỏe và sức khỏe quan trọng đối với họ.

Khi rảnh rỗi, Bác sĩ Phúc thích đọc sách, học hỏi thêm công nghệ mới về chuyên môn, đi dạo ngắm cảnh.

Education & Experience

Education
Tốt nghiệp Đại Học Y Hà Nội (Chuyên ngành Bác sĩ Răng Hàm Mặt)
Board certification

Chứng chỉ đào tạo liên tục chuyên ngành phục hình răng, chứng chỉ đào tạo cấy ghép implant tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Hà Nội

Field of expertise

Prosthodontics

Years of practice

10

Working Shifts

Doctor’s Articles