Ca điển hình

Một số ca chỉnh nha đang trong tiến trình Cùng Theo dõi tiến trình và Chờ đón sự thay đổi ngoạn mục mà các bạn đã trải qua! Bạn Lê Tâm 18 tuổi: Điều trị răng chen chúc 28% Bạn Đức Huy 15 tuổi : Điều trị răng hô 22% Bạn Như Ngọc 15 tuổi …

duchon
duchon

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.